Palvelut

Purentafysiologia on purentatoimihäiriöiden hoitoa. Leukanivelien ja puremalihasten kiputilat ja vauriot sekä näihin liittyvien ongelmien hoito ja ennaltaehkäisy on tärkeä osa pure...
Purennan kuntoutus on yleisnimitys laajemmille hammasproteettisille hoidoille, joissa purentatoiminta on häiriintynyt hammaspuutosten, laajamittaisen hampaiden kulumisen, kiinnitys...
Tarjoamme implanttihoitoja toteuttaville hammaslääkäreille mahdollisuuden konsultaatio- ja suunnittelupalveluihin. Meillä on käytössämme useita 3D implanttisuunnitteluohjelmistoja,...
Hammasproteettinen on hammaslääketieteen erikoisala, jonka tavoitteena on menetetyn hammaskudoksen tai menetettyjen hampaiden korvaaminen suun ulkopuolella valmistetulla hammasprot...
Timo esiintyy säännöllisesti luennoitsijana koulutustilaisuuksissa Suomessa ja kansainvälisesti. Timo kuuluu muun muassa Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian, ITI (I...
Hyvän ja kestävän hoitotuloksen ylläpito vaatii sekä potilaan, että hoitotiimin yhteystyötä. Jokaiselle potilaallemme laaditaan yksilöllinen ylläpitohoidon suunnitelma. Suunnitelma...
Intraoraaliskannerit, eli optiseen suussa tapahtuvaan jäljentämiseen/kuvaamiseen käytettävät kamerat, ovat mullistaneet proteettisen hammashoidon työnkulkua viime vuosina. Tämä on...