Timo Suojärvi

Timo on aktiivinen ja sanavalmis protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri, joka on motivoitunut kehittämään osaamistaan ja vastaanottonsa toimintaa sen jokaisella osa-alueella. Timo osallistuu aktiivisesti ammatilliseen täydennyskoulutustoimintaan Suomessa ja ulkomailla myös luennoitsijana ja koulutustapahtumien järjestäjänä.

Timo on perehtynyt useisiin implanttijärjestelmiin ja –suunnitteluohjelmistoihin ja vastaa monipuolisessa työssään myös erikoissairaanhoidossa toteutettavien, erittäin vaativien hoitokokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hammaslääketieteellisten tietokonepohjaisten CAD/CAM sovellutusten käytössä ja kehityksessä Timo on uranuurtajia Suomessa. Kokemuksensa perusteella hän yhdistää uusien järjestelmien hyviä ominaisuuksia perinteisempiin, vuosien käyttökokemusten sekä tieteellisen näytön perusteella toimiviksi todistettuihin hoitomuotoihin. Kaikessa työssä tausta-ajatuksena on se, että kaikki hammasproteettinen työ voidaan tehdä niin että lopputulos on kaunis ja ennen kaikkea kestävä.

TYÖ

Proesthetics Oy, Toimipisteet:

 • City-Hammaslääkärit 2006 –
 • Erikoishammaslääkäriklinikka Fredent 2012 –
 • ORAL, Erottaja 2014 –

Sairaala ja terveyskeskustoimet

 • Päijät-Hämeen keskussairaala, konsultoiva EHL 2012 –
 • Helsingin terveyskeskus, EHL, Suun erikoishoidon yksikkö 2013 – 2014
 • HUS, suu- ja leukasairaudet, osastonhammaslääkäri (sijaisuus) 2013

KOULUTUS

 • HLL, Helsingin yliopisto 2004
 • EHL, Protetiikka ja purentafysiologia, Helsingin yliopisto 2012

LUOTTAMUSTOIMET

 • SHS Apollonia: Protetiikan ja purentafysiologian jaosto, hallituksen jäsen 2009-2013
 • International Team of Implantologists: Study Club Director, Helsinki 2012-
 • FINACAD, hallituksen jäsen 2013-

JÄSENYYDET

 • Suomen hammaslääkäriliitto 2004-
 • Suomen hammaslääkäriseura Apollonia 2004-
 • SSPD, Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry 2011-
 • SAED, Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry 2011-
 • ITI, International Team of Implantologists. Study Club Director 2012-
 • FINACAD, Finnish Academy for Computer Assisted Dentistry 2013-

JULKAISUT

 • DLX3 homeodomain mutations cause tricho-dento-osseous syndrome with novel phenotypes
 • Pekka Nieminen, Pirjo-Liisa Lukinmaa, Heikki Alapulli, Mirja Methuen, Timo Suojärvi, Sirpa Kivirikko, Jaakko Peltola, Mikko Asikainen, Satu Alaluusua
 • Cells, Tissues, Organs 2011, 194 (1): 49-59

LEHDET

KUN PAIKKA EI RIITÄ” – Töölöläinen 2012