Yläetualueen eroosio ja kiillevauriot

Tausta: 

Yläetualue kulunut hampaiden kärkien osalta eroosion ja attriition seurauksena. Lisäksi erityisesti dd 11, 21,22,23 ienrajoissa oli kiillevaurioita, joita oli yritetty korjata vuosien saatossa muovipaikoin, mutta näiden jatkuva irtoaminen ja värjäytyminen olivat toistuva ongelma.

Kuvia ennen hoitoa: 

Hoito: 

Vanhat saumavuotoiset täytteet poistettiin ja valmistetiin litiumdisilikaattivahvisteiset keraamiset laminaatit dd 13, 12, 11, 21, 22, 23. (Emax Press + Emax Ceram, Ivoclar). Teknikko, Aki Linden.

Kuvia hoidosta: 

Huomioita: 

Hampaiden kärkien muodon korjaamiseksi tehtiin ensin suunnitteluvahaus ja suunnitelma testattiin käytännössä yhdistelmämuovitekniikalla. Kun haluttuun hampaiden muotoon oli näin päästy, jäljennettiin toivottu muoto jonka perusteella saatiin valmistettua tarvittavat ohjausmuotit. Näin varmistetaan hiontojen riittävyys materiaalipaksuutta ja muodon korjausta ajatellen ja toisaalta haluttu ja testattu hampaiden muoto saadaan luotettavasti toistettua hoidon loppuun saakka.

Kuvat hoidon jälkeen: