Huulihalkio: Hammassillan uusinta

Tausta: 

Potilaalla on synnynnäinen huuli-suulakihalkio, minkä seurauksen oli vuosia sitten valmistettu silta reg 21-24 korvaamaan halkioalueeseen liittyviä hammaspuutoksia. Nyt d 22 siltapilari oli reikiintynyt ja jouduttiin poistamaan. Lisäksi ongelmana halkion aiheuttama kudospuutos ja tästä muodostuva esteettinen haitta.

Kuvia ennen hoitoa: 

Hoito: 

D 22 reikiintynyt ja tulehtunut juuri poistettiin.

Dd 11, 12 osalta tehtiin kruununpidennys ja ienrajamuotoilu toimenpide. Näin halkioalueen kudospuutoksen haittaa saadaan hieman minimoitua ja hymyssä paljastuva hampaiston osuus symmetriseksi. Toimenpide suoritettiin yhdessä EHL Laura Lakion kanssa.

D 22 poiston seuraksena lopulliseen siltaan tarvittiin lisää tukipilareita.

Lopullisessa hammasproteettisessa vaiheessa valmistettiin Zirconia-runkoisen keraamisen sillan reg 11-25, sekä keraamisen kruunun d 12. Halkioalueen laajan kudospuutoksen kompensoimiseksi siltaan lisättiin keraaminen ”ienmaski” –osuus jolla esteettinen lopputulos saatiin varmistettua ja toisaalta alueen puhtaana pitäminen ja hoitotuloksen ylläpito on potilaalle huomattavasti helpompaa. Ikenen ja ienmaskin raja halkioalueella ei tule näkyviin muutoin kuin hammaslääkärikäynneillä. Teknikko, Aki Linden

Huomioita: 

Kyseessä on laaja hoito, jonka suunnittelussa ja toteutuksen ohjaamisessa käytimme huomattavan määrän ohjauskiskoja. Lisäksi hoito piti sisällään useita väliaikaisvaiheita poistoalueiden paranemisen ja ienleikkauksen maturaatioajan vuoksi. Väliaikaisilla rakenteilla pystyimme kuitenkin jatkuvasti hakemaan ja muokkaamaan ienmaskin ja ienrajan optimaalista kulkua. Näin saimme vahvistettua kaikki yksityiskohdat tulevan sillan muotoon liittyen ennen lopullisen sillan valmistusta. Näin lopullisen sillan runko ja tekninen työ pystytään valmistamaan tarkasti lopputulosta silmälläpitäen ja rungon vahvuus ja muotoilu saadaan optimoitua.

Kuvat hoidon jälkeen: