Ylläpitohoito

Hyvän ja kestävän hoitotuloksen ylläpito vaatii sekä potilaan, että hoitotiimin yhteystyötä. Jokaiselle potilaallemme laaditaan yksilöllinen ylläpitohoidon suunnitelma. Suunnitelma pitää sisällään oikeiden hampaiden puhdistusvälineiden valinnan sekä käytön opetuksen, sekä yhteisesti sovitun seuranta ja ylläpitohoitokäyntien aikataulun.

Määräaikainen seuranta voidaan suorittaa myös potilaan oman hammaslääkärin toimesta, mikäli potilas on hakeutunut meille hoitoon hammaslääkärin lähetteellä. Näissä tapauksissa toimitamme hoidon päätyttyä epikriisin eli hoitoselosteen, jossa käy ilmi purennan kuntoutuksessa / proteettisessa hoidossa käytetyt materiaalit ja menetelmät, valittu omahoidon välineistö, sekä suosituksemme yksilöllisestä seurantavälistä ja säännöllisistä suuhygienian ylläpitokäynneistä.

Useimmiten normaali, noin vuoden välein suoritettava, määräaikaistarkastus on varsin riittävä myös proteettisten rakenteiden seurannalle kun omahoidon sujuvuus on ensin varmistettu