Purentafysiologia

Purentafysiologia on purentatoimihäiriöiden hoitoa. Leukanivelien ja puremalihasten kiputilat ja vauriot sekä näihin liittyvien ongelmien hoito ja ennaltaehkäisy on tärkeä osa purentafysiologiaa. Hampaiden narskuttelu eli bruksismi saattaa hampaiden kulumisen lisäksi aiheuttaa leukanivelien ja puremalihasten ongelmia ja muun muassa purentakiskon valmistaminen on osa bruksismin purentafysiologista hoitoa. Lisäksi puremalihasten rentoutusharjoitteet ja yksilöllisten omahoito-ohjeiden laatiminen purentaelimistön ongelmista kärsiville potilaille on tärkeä osa purentafysiologiaa.

Tietyissä tapauksissa hampaistolla saattaa esiintyä virhekontakteja, jotka altistavat puremaelimistön ongelmille. Näiden virhekontaktien tunnistaminen ja mahdollisesti myös eliminointi selektiivisin purennanhionnoin kuuluu purentafysiologiaan erikoistuneen hammaslääkärin hoidon piiriin.