Proteettinen hoito ja implanttihoidot

Hammasproteettinen on hammaslääketieteen erikoisala, jonka tavoitteena on menetetyn hammaskudoksen tai menetettyjen hampaiden korvaaminen suun ulkopuolella valmistetulla hammasproteettisella ratkaisulla.

Hammasproteettinen hoito pitää sisällään hammaskruunujen ja –laminaattien valmistuksen ja hammaspuutosten korvaamisen joko kiintein tai irroitettavin ratkaisuin. Hammaskruunu korvaa hampaan näkyvän osan. Kruunutus on tarkoituksenmukaista kun oma hammas on vuosien mittaan ”loppuun paikattu” tai omaa hammasta on lohkeaman jälkitilassa jäljellä niin vähän, että hampaan korjaaminen paikkaamalla eli suoralla menetelmällä ei ole enää luotettava hoitovaihtoehto. Kruunut valmistetaan nykyään kokokeraamisina rakenteina tai perinteisemmin niin, että kruunussa on erillinen runkomateriaali, useimmiten kulta tai zirconiumoksidi, ja rungon päälle kerrostetaan näkyvä pinta posliinista. Laminaatilla korvataan vain osa hampaan pinnasta. Laminaatit tai osakruunut ovat yleistyneet hammasvaurioiden hoidossa materiaalikehityksen myötä, jolloin rakenteiden kestävyys on saatu riittäväksi ilman erillistä runkomateriaalia. Näin hoidossa voidaan välttyä laajoilta hionnoilta ja hoito saadaan kohdennettua vain vaurioituneille osille hampaistoa.

Kiinteät ratkaisut hammaspuutosten korvaamiseksi ovat joko viereisiin hampaisiin tuettuja hammasiltoja tai implanttien eli keinojuurten varaan rakennettuja implanttikruunuja tai –siltoja. Hammassilta on käytännössä puutosaluetta ympäröivien hampaiden yhteenkytkettyjä kruunuja, joiden varassa puutosalueelle rakennetaan kruunuista ”siltamaisesti roikkuva” välihammas. Implanttihoidoissa puuttuva hampaan juuri korvataan titaanisella hammasimplantilla, jonka varaan rakennetaan näkyvä hammasosa eli implanttikruunu implantin luuduttua.

Irroitettavat hammasproteettiset ratkaisut ovat perinteisiä koko- tai osaproteeseja. Nykyään irroitettavat proteesit ovat usein vain väliaikaisia ratkaisuja proteettisen hoidon aikana, mutta joissain tapauksissa metallirunkoiset osaproteesit ovat edelleen erittäin käyttökelpoinen hoito hammaspuutosten korvaamiseen tietyssä purennallisissa tilanteissa. Irroitettavia proteeseja voidaan myös tukea implantein, jolloin näiden käytettävyyttä on mahdollisuus parantaa merkittävästi. Perinteinen kokoproteesi on oikein valmistettuna edelleen varsin käyttökelpoinen hoitomuoto hampaattoman suun hoidossa, erityisesti yläleuan alueella. Alaleuassa kokoproteesit on usein mielekästä tukea implantein.