Luennointi ja koulutustoiminta

Timo Suojärvi esiintyy säännöllisesti luennoitsijana koulutustilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla. Timo kuuluu muun muassa Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian, ITI (Internationa Team for Implantology) ja useiden implanttivalmistajien luennoitsijarinkiin.

Lisäksi Proesthetics Oy järjestää omia koulutustilaisuuksia ja seminaareja.
Keväällä 2015 järjestimme kolmipäiväisen koulutustilaisuuden Zürichin yliopistolla, jossa pienelle ryhmälle suomalaisia implantologian huippuosaajia tarjoutui tilaisuus kokemusten vaihtoon ja menetelmien opiskeluun yhdessä maailman laajuisesti implantologian edelläkävijänä pidetyistä laitoksista. Tätä koulutusyhteistyötä Zürichin yliopiston kanssa jatketaan myös tulevaisuudessa.

2016 aikana luentoja ulkomailla muunmuassa European Society for Cosmethic Dentistryn kongressissa Krakovassa.