Konsultointi

Tarjoamme implanttihoitoja toteuttaville hammaslääkäreille mahdollisuuden konsultaatio- ja suunnittelupalveluihin. Meillä on käytössämme useita 3D implanttisuunnitteluohjelmistoja, joiden avulla hampaiston kuntoutussuunnitelma, nykyinen purenta ja 3D röntgenkuvien yhdistäminen onnistuu ohjelman sisällä. Näin pystymme laatimaan implantologisen suunnitelman niin, että potilaan koko purenta- ja luutilanne otetaan huomioon samassa suunnitelmassa. Ohjelmistojen avulla pystytään luomaan yksilöllinen ohjauskisko suunnitellun implanttiaseman tarkkaan toteuttamiseen myös kliinisessä tilanteessa. Pystymme myös toimittamaan tarvittavan instrumentaation ohjatun kirurgian toteuttamiseksi, mikäli hoitavalla hammaslääkärillä ei kyseistä instrumentaatiota ole.

Jokainen suunnitelma pystytään kommunikoimaan kirurgille ja koko hoitotiimille videoin, pdf-tiedostoin ja katseluohjelmien avulla, jolloin koko suunnitelma on yksityiskohtaisesti jokaisen hoitoon osallistuvan ammattilaisen saatavilla ja hoidon ennustettavuus ja seurattavuus paranee.

Timo Suojärvellä on vuosien kokemus 3D ja CAD/CAM tekniikoista implanttihoitoihin liittyen ja kokemuksen kautta pystymme valitsemaan aina parhaan menetelmän ja ohjelmiston tapauskohtaisesti. Kerron mielelläni lisää 3D implanttisuunnittelun mahdollisuuksista kollegoille ja pidän asiaan liittyen myös luentoja ja koulutustilaisuuksia