Digitaalisuus ja CAD/CAM

Intraoraaliskannerit, eli optiseen suussa tapahtuvaan jäljentämiseen/kuvaamiseen käytettävät kamerat, ovat mullistaneet proteettisen hammashoidon työnkulkua viime vuosina.
Tämä on tuonut 3D suunnittelun, 3D-tulostuksen ja -jyrsinnän kiinteästi osaksi tuotantotapojamme laskien hoitojen kustannusta potilaalle, sekä lyhentäen hoitoaikaa.
Implanttihoitojen suunnittelussa 3D / CAD suunnittelua voidaan käyttää yksilöllisten hoitosuunnitelmien laatimiseen potilaan yksilölliseen luu- ja hampaistotilanteeseen, sekä purennan kuntoutussuunnitelmaan perustuen.
Esteettisten hoitojen suunnittelussa hoitosuunnitelma voidaan havainnollistaa Digital Smile Design:n avulla ennen hoidon aloitusta, jolloin potilaalle muodostuu parempi kuva hoidon mahdollisuuksista ja vaikutuksista lopputulokseen. Suunnitelmaa voidaan myös muokata asiakkaan toiveiden mukaisesti, jolloin yksilöllisyys ja persoonalliset toiveet suunnitelmaan liittyen voidaan ottaa paremmin huomioon potilaskohtaisesti.
Ohjelmistojen avulla voimme suunnitella ja tulostaa ohjauskiskoja, joiden avulla mm hammasimplantin asemoinnin tarkkuus parantuu huomattavasti perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Olemme olleet hammaslääketieteen digitaalisten sovelluksien käytön ja kehityksen eturintamassa jo vuosien ajan tarjoten koulutusta ja tuotekehitystukea alalla.

Intraoraaliskannausta Timo on tehnyt vuodesta 2005. Tuolloin laitteistona oli Cerec, jonka eri versioiden kanssa toimimme useita vuosia.
Muista skannereista käytössä on ollut muiden muassa 3M TrueDefinition, iTero ja 3Shape Trios, joka on valikoitunut nykyisen vastaanotomme skannerijärjestelmäksi.
Nykyään huomattava osa töistä on siirtynyt digitaaliseen kuvantamistekniikkaan, mikä ei vielä muutama vuosi sitten ollut mahdollista/järkevää.
Implanttihoitojen ietokonesuunnittelua Timo on tehnyt vuodesta 2008. Ohjelmistoina on ollut käytössä Simplant, Nobel Clinician, SwissMeda SMOP ja 3Shape Implant Studio.
Tällä hetkellä aktiivisessa käytössämme on 2 viimeksi mainittua järjestelmää ja uusia testatataan jatkuvasti.

Meillä hoitosi tukena on aina kaikki digitaalisen tekniikan työkalut.
Hoidon toteutuksessa käytetään myös perinteisempiä työtapoja silloin kun se on hoidon toteutuksen kannalta järkevää ja mielekästä.
Hoito tehdään aina lopputuloksen laatu edellä ja käytettävät teknologiat ja materiaalit valitaan aina lopputuloksen ehdoilla.